Slik får du toppkarakterer

I år fullførte jeg bacheloren min og sto til toppkarakter. Jeg var også så heldig å bli kåret til klassens beste student og fikk meg jobb som prosjektleder i EVRY før jeg var ferdig med studiene. Med riktig motivasjon og gode arbeidsvaner kan også du få toppkarakterer! Her er mine beste tips.

Sett mål

I studietiden lærte jeg viktigheten av å sette seg mål. Da snakker jeg både om små delmål og mer langsiktige mål. Jeg satte meg alltid noen små mål for studiedagene mine, som hjalp meg med å nå hovedmålet til slutt. Målene kan for eksempel være at du skal lære deg det viktigste fra et kapittel i løpet av dagen, i tillegg til at du skal få A i faget. Disse målene kan hjelpe deg med å jobbe mer strukturert, samt gi mestringsfølelse og motivasjon, som bringer meg videre til neste punkt.

Motivasjon

I mitt første semester på BI leverte jeg svært varierende resultater. Jeg var sikker på at min første eksamen hadde gått strålende, helt til jeg fikk resultatet – karakteren D. Samme semester fikk jeg A i et annet fag. Dermed opplevde jeg både hvordan det var å levere lavere enn forventet, men også ekstasen av å få min første toppkarakter. Fordi jeg ville unngå skuffelse og ønsket mestringsfølelse, ble jeg motivert på en helt annen måte enn tidligere. I tillegg lærte jeg mye om hvilke studiemetoder som passet best for meg. Jeg tror det er viktig å ikke la en dårligere prestasjon dra deg ned, men å heller bruke det som en motivasjon videre. Vi lærer mye av å prøve og feile.

En annen viktig motivasjon for meg i studietiden var selve grunnen til at jeg ønsket toppkarakterer. I begynnelsen handlet det om å komme inn på et masterstudie etter bacheloren, men underveis endret det seg til et ønske om å kapre drømmejobben. Din grunn kan være noe helt annet og den kan være en viktig motivator gjennom studietiden.

Man huske å ha det gøy også, ellers kan man fort bli umotivert. Strukturer tiden din godt og prioriter skolearbeidet høyt, spesielt i eksamensperioden, men ikke glem å ta pauser uten å få dårlig samvittighet. Det kan for eksempel være en deltidsjobb, trening eller venninnekvelder.

Jobb strukturert

Hver gang jeg begynte på et nytt fag startet jeg alltid med å skaffe meg oversikt: hva handler faget om, hva kreves for å få toppkarakter og hva skal jeg faktisk levere? Deretter kan det være nyttig å lage en plan for videre arbeid, og gjerne bruke lister for å skape struktur i arbeidet. Da jeg studerte laget jeg lister med alle temaene i fagene og krysset ut da jeg var ferdig med å skrive notater til hvert av disse. Jeg skrev alltid notater fra forelesningene og pensumlitteraturen gjennom semesteret, som jeg til slutt brukte til å lage punkter og setninger med det jeg spesifikt måtte kunne til eksamen. I tillegg satte jeg tidsfrister for når notatene skulle være ferdige, som helst var før eksamensperioden startet.

Hold en god flyt gjennom studiene

De fleste av oss lærer best gjennom repetisjon og trenger en del tid til å sette seg godt inn i de ulike fagene. Ved skippertak får man som regel for liten tid og det kan skape unødvendig mye stress. Bestem deg for å ta tak i fagene med en gang semesteret starter og samle gjerne en liten studiegruppe hvor du og de andre kan hjelpe hverandre i gang.

Lær hvordan du lærer best

Jeg lærer best av å notere for hånd og bruke fargekoder i notatene mine. Fargene tok jeg i bruk etter å ha lest om den positive læringseffekten det kan ha. For meg hjalp det også å lese gjennom notatene gjentatte ganger – bare det å se over notatene før leggetid gjorde at jeg husket innholdet mye bedre. I tillegg lærte jeg mye av å snakke om fagene med andre studenter. Ved å fortelle om fagstoffet til andre eller bare si det høyt for meg selv, kunne jeg teste meg selv og finne ut hva jeg kunne godt og hva jeg måtte øve mer på. Det viktigste rådet jeg kan gi er å finne ut hvordan du lærer best. Finner du svaret på det, så har du gode forutsetninger for å studere effektivt, lære mye og til slutt – få toppkarakterer.